13. ročník humanitárního koncertu
Zisk koncertu putuje NADACI „NÁROD DĚTEM“,
konkrétně projektu 1000 statečných!

bratři ebeni

16. 5. 2019
Nová budova
Národního muzea

en.dru dětský den

18. 5. 2019
Břevnovský klášter

emma smetana

20. 5. 2019
kino Dlabačov

epoque quartet

21. 5. 2019
České muzeum hudby

vstupenky

předprodej: goout.cz za 390 Kč, den dětí a Emma Smetana 290 Kč
bratři ebeni - vstupenky zde
en.dru dětský den - vstupenky zde
emma smetana - vstupenky zde
epoque quartet - vstupenky zde

program 16. května

20.30 bratři ebeni / www.bratriebenove.cz

program 18. května

11.00 - 19.00 den dětí


11.00 - 12.00 divadlo LOUTKY BEZ HRANIC / www.lbh.cz

12.00 - 12.30 výtvarný workshop - loutky

12.00 - 13.00 Sokolník Ondra - sokolnická show / www.sokolnikondra.cz

13.00 - 15.00 Vaření s Emanem / www.varenisemanem.com

15.00 - 17.00 přednáška Václav Pištory "O ŽRALOCÍCH" - Motivační beseda o žralocích a přístupu k životu. Potápěč Václav Pištora je milovníkem démonizovaných predátorů a pravidelně jezdí na jejich pozorování po celém světě. Vlivem mezní životní situace, kterou prožil v jižní Africe, se stal vášnivým popularizátorem ochrany žraloků a zakladatelem projektu To Live Not Only Exist. Upozorňuje na potřebu aktivní spoluúčasti při ochraně přírodního bohatství planety a na důležitost celoživotního aktivního přístupu k životu.

17.30 - 18.30 Workshop BeatBox s EN.DRU / www.endru.cz


celodenní program

skákací hrad | grafitti stěna | Skillcentrum s Gaspim výuka jízdy na kole s odborníkem | Scio ZŠ praha 13 workshops | rozvojové aktivity (sportovní, kulturní) M.č. Prahy 6

program 20. května

20.30 emma smetana / www.emmasmetana.com

program 21. května

20.30 epoque quartet / www.epoquequartet.com

poděkování

chtěla bych zvláště poděkovat:

nadace ČEZ (Daniel Novák) – za podporu a pozornost, které se dostává naší akci. Vzhledem k počtu podporovaných akcí touto nadací je to opravu nevídaná pozornost a pomoc.

Prof. Jan Starý - za to jak perfektně vede dětskou onkologii a hematologii a jak je výtečný v tom, co dělá.

Mgr. Ondřej Kolář (starosta Městské části Praha 6) – za podporu, záštitu a ochotu pokračovat v tradiční akci. Za vstřícnost, přízeň, nápady a chuť problémy řešit a nejen povídat, co by bylo potřeba.

Vladimírovi Vrábelovi - za finanční podporu všech mých aktivit. Přejme mu za to zdravou rodinu!

Prof. Josef Koutecký - za jeho celoživotní dílo, osobní rady do života hraničící s "ponaučením". Přejme mu zdraví, ať s námi v roce 2020 oslaví 90 let.

Janovi Teplému (Madeta a.s.) – za osobní přesah a podporu vyjádřenou nejen finančně mým aktivitám – Motol Motolici a projektu 1000 statečných. Vážím si té důvěry - to se prostě ne(z)mění.

Roman Strejček (OSA) – za to, jak se OSA pyšní spoluprací s motolicí a jak ji každoročně podporuje!

Letos jinak než v letech předchozích. Netušila jsem, jak moc toto partnertsví jednou životně (a snad už doživotně) obohatí mne osobně. Miluji Vás!

Janu Hrubešovi (Městská část Praha 6) – za neutuchající snahu a nalézání možností pro opětovné podpory Motol Motolici za městskou část Praha 6. Ochrannou ruku, ať se děje, co se děje.

Pierre Benešovi & Filipovi Žemličkovi (Expres Praha) – za dobré rady, bezproblémovou spolupráci, samozřejmou podporu, milá vřelá objetí a pochvaly a elán dodávající komunikaci! Mám Vás ráda klucí!

Jan Teplý (madeta a.s.) - za opakovanou finanční podporu, jeho osobně, když přestala MOTOL MOTOLICE zapadat do auditorských možností MADETA a.s., pokračuje ve sponzorství, ehm tedy v mecenášství.

Martin „Kafes“ Hirthovi – za talent, grafiku, chuť, i v náročných či kostrbatých termínech odvést fantastickou práci a za oslovování Agnesku (i to je stále stejné).

Tomáši Vajdovi – Centr Group za sponzorskou podporu mé akce. Každoroční profesionálně odvedenou práci. Za laskavou spolupráci.

Františkovi Drobnému (Žatec) – za neskutečnou důvěru, podporu, kamarádství, podporu a však on ví!

Václavu Pištorovi – populizátor ochrany žraloků – děkuji za opětovné mecenášství, zájem, dar a kamarádství a jeho žraločí aktivity.

Fanymu – bráchovi, za talent na plátně, za lásku, ochotu být mi bráchou... Mám tě ráda.

Agince – za to, jak se hádá s Ráchel, kdo za mne a po mne bude motolici konat. Jak se na akci těší a jak tolerují, že furt "moc pracuji". A ta STAGE manažerování!

Ráchel – za samořejmost s jakou chce "až umřu" v mé motolici pokračovat. Miluji tě...

Bendákovým (Kačence a Kamilovi) –… za to že vím, že mne mají také rádi!

Networovi (Pavlovi Nentvichovi) – refrén: za to že byl, tam kde byl, že konal to, co konal a že kouká, aby byl „syn“ když už tu po Jance „zbyl“ – supluj dál – ŇUF nejvíc!

Prof. MUDr. Janu Trkovi, Ph.D. (CLIP – Laboratoř molekulární genetiky) – za odborné rady a spolupráci.

Pavlu Fuchsovi & Matějovi Kabzanovi (manGoweb) – že se pustili do nelehké práce věnovat se mým webům motolice i projektu 1000 statečných! Za odpuštěné faktury a charitativní pojetí této podpory.

Je Vás mnoho, kterým se sluší poděkovat a kteří lemují mé aktivity a snahy, ale sand Vám dostatečně děkuji v čase, kdy společná díla konáme. Je Vás, díky Bohu, opravdu moc.